ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച അമ്മയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിലിരുത്തി സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി മക്കൾ. #Covid19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s