Bokprojekt: ADHD – Från duktig flicka till utbränd kvinna

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Det är denna bok, av Lotta Borg Skoglund, jag läser nu. Den är intressant, relativt tydlig och berör ett väldigt viktigt ämne. Jag tycker att det är hemskt att, i princip fram till nu, har nästan all forskning på ADHD gjorts på pojkar/män. Hur ska vi kunna upptäcka de odiagnosticerade flickorna/kvinnorna?

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s