ഒരു നല്ല സന്ദേശം

ഒരു നല്ല സന്ദേശം

🍀🍃 💚ഒരു നല്ല സന്ദേശം💚

💢മരിച്ചാലുടനെ
നമ്മുടെ മേൽവിലാസം
“ബോഡി” എന്നാകുന്നു.💢

💢നമ്മളെപ്പറ്റി
ബോഡി കൊണ്ട്
വന്നോ
ബോഡി എപ്പഴാ
എടുക്കുന്നത്,
എന്നിങ്ങ
നെയാകും
ചോദ്യങ്ങൾ,,,,,,,💢

🤝💢നമ്മുടെ
പേരുപോലും
ആരും പറയില്ല.
ആരുടെ ഒക്കെ
മുമ്പിലാണോ
നമ്മൾ
ആളാവാൻ ശ്രമിച്ചത്
അവരുടെയൊക്കെ
മുമ്പിൽ നമ്മൾ
വെറും ബോഡി
മാത്രം…💢🤝
🤝അത്രയേ ഉള്ളൂ…നമ്മൾ🤝

💢🤝അതിനാൽ
ജീവിതം
തന്നവന് നന്ദി
പറഞ്ഞു കൊണ്ട്
നന്നായി ജീവിക്കുക.💢🤝

💢🤝നിങ്ങൾക്ക്
ആനന്ദം
കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന
നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുക…💢🤝

💚🤝മാതാ പിതാക്കളെ
ജീവിതാവസാനം
വരെ സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കുക…🤝💚

💢🤝യാത്രകൾ
ചെയ്യുക
പ്രകൃതിയെ
ആസ്വദിക്കുക….💢🤝

💚💢🤝ഇഷ്ടപെട്ട ആഹാരം
കഴിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള
വസ്ത്രം ധരിക്കുക……
തമാശകൾ
ആസ്വദിച്ച്
പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക.💚💢

💚💚💚💢ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ
അറിയില്ലെങ്കിലും
ചെയ്യുക.💢💢💚💚💚

💚💚💚❤️മനസ്സിനെ ചെറുപ്പമായും
പോസിറ്റീവ്
ആയും
നിലനിർത്തുക❤️💚💚💚

💚🖤🤍💙💜❤️💚നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും
സഹായിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നവരെ
ജീവനുതുല്യം
സ്നേഹിക്കുക..
അല്ലാത്തവരെ വെറുക്കാതിരിക്കുക.💚❤️💜💙🤍🖤💚

💫❤️എന്തൊക്കെ
മറന്നാലും
ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക…❤️💫

💥💥💥എന്തിനെയും
പോസിറ്റീവ് ആയി
നേരിടാൻ
മനസ്സിനെ
സജ്ജമാക്കുക…💥💥💥

💥🤝കുട്ടികളെ
പോലെ എല്ലാം
ആസ്വാദിക്കുക
അറിവ് നേടുക…🤝💥💫

🤝🤝🤝❤️അശരണരെയും
പാവപ്പെട്ടവരെയും സഹായിക്കുക…🤝🤝🤝🤝❤️

🖤🤍❤️ഓർക്കുക മരണം
ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും
വലിയ നഷ്ടമല്ല.❤️🤍🖤

💢🤝എന്നാൽ ജീവിച്ചിരി
ക്കുമ്പോൾ
തന്നെ മരിച്ച
പോലെ, *ജീവിക്കുന്നതാണു
നഷ്ടം.🤝💢😥😢😢😢😢

💢🤝ജനിച്ചു വീണ
ഈ ഭൂമിയിൽ
നിന്നും
നമുക്ക്
സ്വന്തം
ആത്മാവ്
മാത്രമേ തിരിച്ചു
കൊണ്ടുപോകാൻ
കഴിയൂ എന്ന
യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക..💢🤝

🌹🌹 ❤️❤️❤️🤝ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ
അത് ഇഷ്ടമുള്ള
വ്യക്തിയോട്, വ്യക്തികളോട്
ചേർന്ന് ആസ്വദിച്ചു
ജീവിച്ചു
തീർക്കുക.
സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെയും
പരിഗണിക്കുക,
ബഹുമാനിക്കുക.🤝🤝🤝❤️

🤝🤝🤝🤝💚ബന്ധങ്ങൾ
ഇടയ്ക്കിടെ
നട്ടുനനക്കണം…💚🤝🤝🤝

മിനുക്കണം…
പുതുക്കണം..

🤝🤝🤝💢അകലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ
അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
തന്നെ വേണം.💢🤝🤝🤝

💚❤️💙🤝💢എന്നോട്
അവൻ/
അവൾ അങ്ങനെ
ചെയ്തല്ലോ
എന്ന
പരിഭവം ഉണ്ടാകും.
ക്ഷമിക്കുക.❤️💚💚💢🤝

🤝🤝🤝🤝💫💚സൗഹൃദങ്ങൾ
മാത്രമല്ല,
കുടുംബ
ബന്ധങ്ങൾ
പോലും
തകരാൻ നന്നേ
ചെറിയ
ഒരു കാരണം മതി.💫💫💫💫🤝💥

🤝🤝🤝💚💚💚❤️❤️അകൽച്ച
തോന്നി
തുടങ്ങുമ്പോഴേ
കൂടുതൽ
അടുക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം.❤️💚🤝🤝🤝🤝🤝

🤍🖤💜❤️💙💚ഒരു ചെറിയ
അനിഷ്ടം
മതി ഉള്ള
സൗഹൃദം
മങ്ങാൻ.🤝❤️💚💙💜🖤🤍

🤝🤝🤝🤝❤️പറ്റാത്ത ഒരു
വാക്ക് മതി,
ചേർന്നു
നിന്നിരുന്ന
കണ്ണി ഇളകാൻ…💚💚💚🤝

💚💚💚🤝സംസാര
ത്തിനിടക്ക്
അറിയാതെ
വരുന്ന
ചില
പരാമർശങ്ങൾ
മതി ദീർഘകാലം
തെറ്റി നടക്കാൻ…..❤️❤️❤️❤️🤝

🤝🤝💚ഒടുവിൽ പിണക്കമായി.
വിളി നിന്നു..
ശത്രുവായി.💢💢💥

💚🤝അവിടെ
കണ്ടാൽ ഇവിടെ
മാറിപോകലായി……💢💢💢❤️💥

🤝🤝💢കാലം ഏറെ
ചെന്നാൽ, പിന്നെ
ആരാദ്യം മിണ്ടും
എന്നായി……💢💢🤝

💫💫💫💫🤝കാലം ഏറെ
കഴിഞ്ഞ്
എന്തിനാ
തെറ്റിയത്
എന്ന് പോലും
ഓർമയുണ്ടാവിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പക്ഷേ……🤝💫💫💫💫

💢🤝എന്നിട്ടും
മിണ്ടാതെ,
വിളിക്കാതെ
നടക്കും.💢🤝

💥💥💥💥ഇന്നു കാണുന്നവരെ
നാളെ കാണില്ല.
എന്നാണു
നാമൊക്കെ
ഇവിടുന്നു സലാം
പറഞ്ഞു
പോവുക
എന്നു ആർക്കും
അറിയില്ല.🤝💫💫💫💥💚

💫💫💫💫💫💫❤️”ഒരു പൊരി
മതി എല്ലാം
ഒടുങ്ങാൻ,❤️🤝

❤️🤝🤝🤝ഒരു ചിരി മതി എല്ലാം
ഒതുങ്ങാൻ”🤝🤝🤝💫

🤝🤝🤝❤️💥സ്വന്തക്കാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആണ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല💢🔥 ഓർമകളും ചിന്തകളും വരുന്നത്.❤️❤️❤️❤️🤝🤝🤝💚

അപ്പോഴാണ് ദുഃഖം തോന്നുന്നത്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥതയും ego യും കുറ്റങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും.

ഭക്തി മാത്രം പോര,
നല്ല പ്രവർത്തിയും വേണം.

മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റു തിരുത്താനോ മാപ്പു പറയാനോ ആകില്ല.
🤝നമ്മളും ഒരുനാൾ മരിക്കും എന്ന യാഥാർഥ്യം ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല.🤝

💚അറിയുക,
കാത്തു
സൂക്ഷിക്കുക, ബന്ധങ്ങളെ,….
സൗഹൃദങ്ങളെ
ക്ഷമിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക.🤝

Value relation.
ഇന്നു രാജാവ്, നാളെ ജഡം!🤝

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s