113 വയസ്സുള്ള രണ്ടു നേരം കൊന്ത ചൊല്ലുന്ന ജുവാൻ

Nelson MCBS

ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ 118 വയസ്സുള്ള ഫ്രഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീ Sr. ആൻഡ്രെ റാൻഡൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ? ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള പുരുഷൻ ആരാണെന്നറിയാമോ ? 113 വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ദിവസത്തിൽ രണ്ടു നേരം കൊന്ത ചൊല്ലുന്ന ആളാണെന്നറിയാമോ ?

വെനിസ്വേലയിലുള്ള ജുവാൻ വിസെന്റെ പെരെസ് മോറ ജനിച്ചത് മെയ് 27, 1909ൽ ആണ്, പത്തു മക്കളിൽ ഒൻപതാമത്തെ ആളായി. കരിമ്പും കാപ്പിയും കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ച ജുവാൻ അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അപ്പന്റെ ഒപ്പം കൃഷിപ്പണിക്കിറങ്ങി. ജുവാനും ഭാര്യ, എദ്യോഫിന ഡെൽ റൊസാരിയോ ഗാർസിയക്കും ഉണ്ടായത് 12 മക്കൾ. അത് പിന്നെയും വളർന്ന് 41 പേരക്കുട്ടികൾ. ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ തലമുറ വരെയായി. 1997ൽ ഭാര്യ മരിച്ചു.

തൻറെ ജീവിതരഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ജുവാൻ പറയുന്നതിതാണ്.

” നല്ലോണം പണിയെടുക്കുക , ഒഴിവുദിനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക , നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക, ഒരു ഗ്ലാസ് അഗ്വാർഡിയെന്റെ ( കരിമ്പ് സത്ത് അടങ്ങിയ പാനീയം) , ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക , അവനെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുക “.

“എന്റെ അങ്കിൾ ഒരുപാട് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും പകരുന്നയാളാണ്. ധാരാളം സന്തോഷം ചുറ്റിനും പരത്തുന്നയാൾ ” ..ആളുടെ അനന്തിരവൻ ഫ്രഡി പറയുന്നതിങ്ങനെ.. ” അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാനായി. ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാണ് “.

ഇപ്പോഴും തൻറെ കുട്ടികാലത്തെക്കുറിച്ചും സഹോദരരുടെ പേരുകളും കല്യാണവും മക്കളെയും…

View original post 19 more words

Pride (poem)

(inspired by the legalization of gay marriage in the United States– June 2015) Pride Love sins for all the wrong reasons. but we know,they know,He knows that it’s all about waking upand seeing your loved one’s facenext to yours, freckled like coffee dropsacross the bridge of the nose—lashes curled like daffodilsthat remind you of how […]

Pride (poem)

Slipping Away…

It’s dark. Everything is dark. All your senses are tentatively reaching out only to touch darkness. Slowly, oh so slowly your eyes creep open, just a touch. Your head moves of its own volition towards the clock. Your eyes start to focus. 2, 1, 7. It’s 2:17 in the bloody morning! Your eyes burst […]

Slipping Away…

Absence

Slippers, perched at night stand,twitching impatiently,mark the absence of feet,cannot appreciate the meaningof unruffled bed covers. Abandoned, a coffee mugbemoans its curdling contents,complains of thick brown linescontaminating its porcelain shine,has not noted absence of hands. Chair, pushed back from desk,in partial rotation, sits awkwardly,commanding attention, disturbedby its misalignment, has not thoughtto ponder absence of body. […]

Absence

empty nest, Published at MasticadoresIndia

I am so pleased to announce that my poem, empty nest, is now available at MasticadoresIndia. Thank you to Terveen Gill, and the team at MasticadoresIndia for their continued support, and for publishing this piece. empty nest the pain comes to me in the afternoonas I sit in front of the tree meant for you […]

empty nest, Published at MasticadoresIndia

Take a Dip

Swim through lifeto win the race,inner drivewill fuel the chase.Always strivefor steady pace,take a divethen float in place. Breathe in deep,paddle to move.Let fears sleep,then find your groove.Success seeps,efforts improve.Gain and reap,as fate approves. Close both eyes,give up control,lay and glidewhile feeling whole.Aim to fly,obtain all goals,slowly rise,fulfill your soul. – Grace Y. Estevez – […]

Take a Dip