മഴയത്തും കൂറ്റന്‍ പ്രതിഷേധം; യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ | Chief Minister | Kozhikode

5 Reasons Why People Unfollow You!

Hi there! Have you ever wondered why people hit the Unfollow button? I have and I want to share with you what I noticed over the years. Photo by MART PRODUCTION on Pexels.com People unfollow you if you write the same thing over and over again! Your favorite meal becomes less favorite if you eat […]

5 Reasons Why People Unfollow You!

Saint Antony PNG

Nelson MCBS

St. Antony

Feast Series (Image 06) St Anthony HD – June 13 / വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (June 13)

St Anthony of Padua – June 13

  • Fastest Canonization in the history of Catholic Church
  • Died on 1231 June 13
  • Canonized on 1232 May 30
    (With in an year of his departure)

*Doctor of the Church

*Considered as the most powerful preacher in the world

*Patron Saint of Lost things, Lost souls , preachers etc

*The Saint who’s intercession
results uncountable miracles all over the world.

Happy Feast of St Anthony

View original post

അർപ്പിതൻ | ARPITHAN | PRIESTLY SONG | KESTER | SHERIN JOBY | BIBIN MATHEW | HEAVENLY VOICE ERUMELY

Nelson MCBS

അർപ്പിതൻ | ARPITHAN | PRIESTLY SONG | KESTER | SHERIN JOBY | BIBIN MATHEW | HEAVENLY VOICE ERUMELY

ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വൈദീകർക്കുമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു

Producer : Dr. Rony Paul
Lyrics : Sherin Joby
Music : Bibin Mathew
Orchestration : Anish Geoge
Solo Violins : Sabu Joseph
Vox : Kester
Recordist : Joy Joseph
Tijo George
Chorus
: Benny, Bijosh, Bibin, Mini,
Catherine, Serah, Seraphin,
Isabella George
Studios : Amala Communications
Down Town Studios
Editor
: Georgy Thomas Geo
================= Lyrics =================

നാഥാ നിൻ്റെ വിളി കേട്ടിറങ്ങി ഞാൻ
സമർപ്പിത വഴിയേ സമസ്തവും വെടിഞ്ഞെ ,
ഇടയനാകുവാൻ, ഇടതന്നവനേ
മുൾമുടി ചൂടിയ നല്ലിടയാ.
നിൻ തൃക്കൈകളിൽ ചേർത്തെന്നെ നയിച്ചു നീ
ഈ ബലിവേദിയിൽ ബലിയാകുവാൻ.

നിത്യപുരോഹിതാ.. ഈ കാസയിൽ, പീലാസയിൽ
നിൻ തിരുരക്തവും തിരു ഗാത്രവും
വാഴ്ത്തുവാനെന്നെ നീ യോഗ്യനാക്കി.

മോദമോടെന്നുമീ അൾത്താരയിൽ
നന്ദിയേകുന്നു ഞാൻ യേശു നാഥാ .
അവിരതമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
അനുഗ്രഹദായകാ നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ.
ബലിയേകുവാൻ, ബലിയാകുവാൻ, ക്രൂശിതാ –
നിന്നിലേയ്ക്കണയുന്നു ഞാൻ… എന്നാത്മനേ അണയുന്നു ഞാൻ .

മുൾപ്പടർപ്പിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നാലും
കൽപ്പാതയിൽ വീണു മുറിവേറ്റാലും….
നാഥനേകുന്നൊരാ കൈത്താങ്ങ് മാത്രം
മതിയെനിക്കെന്നുമീ യാത്രയിതിൽ .

View original post 34 more words