മൊബൈലിൽ പാട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; അനുജന്റെ അടിയേറ്റ് ജ്യേഷ്ഠന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു | Palakkad

മൊബൈലിൽ പാട്ട് വയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; അനുജന്റെ അടിയേറ്റ് ജ്യേഷ്ഠന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു | Palakkad

Advertisements

ഹണിമൂണിനിടെ തർക്കം; ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തള്ളി; നടുക്കം | Chennai lady murder

ഹണിമൂണിനിടെ തർക്കം; ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തള്ളി; നടുക്കം | Chennai lady murder

Advertisements

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിയ്ക്കു നാല് വര്‍ഷം കഠിനതടവ് | Palakkad

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിയ്ക്കു നാല് വര്‍ഷം കഠിനതടവ് | Palakkad

Advertisements

Newborn Baby Impala Is Mercilessly Destroy By Pack Of Bloodthirsty Jackal Baboon vs Impala

Newborn Baby Impala Is Mercilessly Destroy By Pack Of Bloodthirsty Jackal Baboon vs Impala

Advertisements

Digital and data savvy, computer literate, key for future citizens? | Tom Crick MBE | TEDxSwansea

Digital and data savvy, computer literate, key for future citizens? | Tom Crick MBE | TEDxSwansea

Advertisements

How do we connect to solve problems? Afghan evacuation and human connection | Chris Liggett | TEDxCU

How do we connect to solve problems? Afghan evacuation and human connection | Chris Liggett | TEDxCU

Advertisements

Pakistan flood victims struggle to access food and water as death toll rises – BBC News

Pakistan flood victims struggle to access food and water as death toll rises – BBC News

Advertisements

Ukraine grain workers hopeful for continued exports as first ship safely leaves Odessa – BBC News

Ukraine grain workers hopeful for continued exports as first ship safely leaves Odessa – BBC News

Advertisements

Indians living in remote Himalayan villages face water crisis as glacial streams shrink – BBC News

Indians living in remote Himalayan villages face water crisis as glacial streams shrink – BBC News

Advertisements

BP sees biggest profit in 14 years as energy bills soar – BBC News

BP sees biggest profit in 14 years as energy bills soar – BBC News

Advertisements

Nancy Pelosi lands in Taiwan despite China warning US will ‘pay the price’ – BBC News

Nancy Pelosi lands in Taiwan despite China warning US will ‘pay the price’ – BBC News

Advertisements

British Airways suspends sales of short-haul tickets from London Heathrow – BBC News

British Airways suspends sales of short-haul tickets from London Heathrow – BBC News

Advertisements

പെരിയാര്‍ കവിഞ്ഞപ്പോള്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ കുടുംബം..! | Family Life | Rain

പെരിയാര്‍ കവിഞ്ഞപ്പോള്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ കുടുംബം..! | Family Life | Rain

Advertisements

കലി തുള്ളി എത്തിയ മലവെള്ളം; ശേഷിക്കുന്ന ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ | Rain | Kerala

കലി തുള്ളി എത്തിയ മലവെള്ളം; ശേഷിക്കുന്ന ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ | Rain | Kerala

Advertisements

Pacific Theater items

Lipa Railway Station, May 1945 showing damage, looking south from Lipa Cathedral The 11th Airborne continued their patrols, moping up details and training at Lipa. General Swing had another jump school built that created 1,000 newly qualified paratroopers. Plus, the entertainer, Joe E. Brown came to visit. The new glider school concentrated on the “snatch […]

Pacific Theater items
Advertisements

Daily Routine Village life in Afghanistan | Cooking Rural Style Food | Afghanistan Village life

Watch “Daily Routine Village life in Afghanistan | Cooking Rural Style Food | Afghanistan Village life” on YouTube

Advertisements

REVIVAL OF GOLDEN SPARROW

Muserista

A golden sparrow flew high in the sky,
Burning black crow shook her wealth dry.
Furious fellow only saw a shining lie
While the riches were kept in a priceless heart nearby.

When the burning black crow tried to seize the heart,
A warrior shot him with a dart.
The golden sparrow wanted a new start
But alas! Her strength got divided in parts.

Skint sparrow started to lose hope;
Nope! The warrior didn’t let her elope.
He tied all the shattered parts with a rope
And viewed a merry horoscope.

The golden sparrow again took her flight,
The Ganges beneath her saluted with a warrior, a knight.
She flew high in the sky with Red Fort alongside
Where the Tricolor stood bright.

~ MUSERISTA

Photo by Pixabay on Pexels.com

View original post

A Smile is All We Need To Force!

Muserista

Leaving an imprint of ours;
We keep making circles on the globe.
Getting a few stickers and some scars;
We get through the path of life, So dope!

Moving a day ahead with hope;
Alas! Leaving a day behind we remorse.
Rejoicing our life, having alot to cope;
Even against the mist, A smile is all we need to force.

Happiness and sadness lie in our hand;
What we choose is all we get.
Better to get a smile to append
In a place in this world to bet
On our sparkle eyes making them amend
To keep our memory alive from the day we met.

A burn inside, makes us shine outside;
Even admist the heat course.
All we need is to keep the gloom aside;
Having even nothing in hand, A smile is all we need to force.

Making memories, Smiling along the way!

View original post