जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ !

amiviku

निश्चित बिन्दुमा सबैले यस बारे सोच्छन् कि जीवन के हो, यो कसरी काम गर्दछ, र कसरी दिन प्रतिदिन यसलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छौं र त्यो राम्रो दिन प्राप्त गर्न हामी केहि गरिरहन्छौं। कहिले यो हाम्रो ज्ञान शिक्षा संग सम्बन्धित छ कहिले सामाजिक सहयोग, कहिले अनुष्ठान चीजहरु केवल हाम्रो जीवन राम्रो बनाउन हामी यी सबै को लागी काम गर्छौं। यदि तपाईंले आफ्नो ठाउँको वरिपरि वा नजिकै देख्नुभयो भने तपाईंले वास्तविक रूपमा बुझ्नुहुनेछ कि तपाईं पनि यसमा हुनुहुन्छ यो सबै मिथ हरू को कारणले हुन सक्छ वा परिवारको कारण हुन सक्छ। अतिरिक्त पालनपोषण। आज म तपाईलाई यी सबैको बारेमा बताउन गइरहेको छैन किनकि यहाँ मेरो कुरा फरक छ म यो किन लेख्दैछु किनकि मेरो दिमागमा जीवनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू चलिरहेका छन् कि यो कति सरल छ तर चरम तहमा यसलाई जटिल बनाउने हामी हौं।

तपाईंको जीवनमा तपाईंले धेरै मानिसहरूलाई भेट्नुभयो जहाँ तपाईंले किताबबाट सिक्न नसक्ने धेरै कुराहरू सिक्नुभयो। मेरो भनाइ सँग सहमत…

View original post 232 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s