കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരിയിൽ കടയിലേക്ക് പന്നി ഓടിക്കയറിയപ്പോള്‍; പന്നിയെ വെടിവച്ചുകൊന്നു

SUNDAY SERMON MT 13, 44-52

കൈത്താക്കാലം നാലാം ഞായർ നിയമാവർത്തനം 6, 1-9 എസക്കിയേൽ 3, 16-21 2 തെസ 2, 13-17  മത്താ 13, 44-52 നിധിയുടെയും, രത്നത്തിന്റെയും, വലയുടെയും കഥയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സെക്കന്റിനും വിലയുണ്ടെന്നും, ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തുന്നതും നേടിയെടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണമെന്നും, ലോകത്തിലെ നിസ്സാരമായവയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിഡ്ഢികളാകരുത് നാമെന്നും   സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ മനോഹമായ ഒരു സുവിശേഷഭാഗമാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച തിരുസ്സഭ നമുക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ നീ നേടിയാലും, നിന്റെ […]

SUNDAY SERMON MT 13, 44-52