നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല

Nelson MCBS

“നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല”

തീർന്ന്. ആ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതും തല കുത്തി മറിഞ്ഞതും ഒക്കെ ഒരു വരയാകും …ICU ൽ രോഗി മരിക്കുമ്പോൾ കാർഡിയാക് മോണിറ്ററിൽ നീണ്ട ഒരു വര മാത്രമാകുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണാറില്ലേ അതുപോലെ. പിന്നൊരു if ഉം ഇല്ല but ഉം ഇല്ല വാദിക്കാൻ. വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര….

ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ അകത്തു കേറാൻ നോക്കിയവർക്ക് സമാധാനിക്കാം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. കുറച്ചു വൈകിയാലും വാതിൽ അടഞ്ഞുപോയാലും സാധ്യത പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ലേറ്റ് ആകാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ്. എല്ലാവരും തന്നെ മുട്ടി വിളിക്കേണ്ടിയും വരും. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കേറാൻ കഴിയുമെന്നതിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. ഉടമസ്ഥൻ വന്ന് ഗ്രില്ലിനുള്ളിലൂടെയോ peep hole ലൂടെയോ നോക്കും. തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കയറാം. ഇല്ലെങ്കിലോ, അപ്പോഴാണ് മേലെ പറഞ്ഞ വര തെളിയുക.

‘ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്’, ‘പുരോഹിതനാണ്’, ‘കന്യാസ്ത്രീയാണ്’, ‘എന്നും പള്ളീൽ പോയ ആളാണ്‌’, ‘കൊയറിലുണ്ടായിരുന്നു’, ‘പോപ്പിന് വേണ്ടി പോലും പാടീട്ടുണ്ട്’ …നോ രക്ഷ. പോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കാര്യമില്ലാത്തപ്പോഴാ…പക്ഷെ കർത്താവ് ‘സർപ്രൈസ്’!!! എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടൈമാണത് . നമ്മൾ ഒട്ടും വിചാരിക്കാത്ത കുറെ പേരെ അവിടെ കാണും. എന്നാൽ വിചാരിച്ച കുറെ പേരെയോ കാണുകേം ഇല്ല.

Moral എന്താ? എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ? പൈസയും പേരും പ്രശസ്തിയും ഒന്നുമല്ല കാര്യം. ‘ വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ’ ഫ്രണ്ട് ആകുക എന്നതാണ്…

View original post 174 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s