The Archangels

Nelson MCBS

The Archangels പ്രധാന മാലാഖമാരായ മിഖായേൽ , റപ്പായേൽ , ഗബ്രിയേൽ മാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ ആശംസകൾ സെപ്‌തംബർ 29

The Archangels

>>> Download Original HD Image

View original post

St Therese of Lisieux HD

Nelson MCBS

St Therese of Lisieux HD തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (02) വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായെ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ!

St Therese of Lisieux

>>> Download Original HD Image

View original post

Our Lady of Ransom Vallarpadam India

Nelson MCBS

Our Lady of Ransom Vallarpadam India September 24 Solemnity of Our Lady of Ransom Vallarpadam India / സെപ്റ്റംബർ 24 പരിശുദ്ധ കാരുണ്യ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ / ബന്ധവിമോചകയായ പരിശുദ്ധ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ

>>> Download Original Image in HD

സെപ്‌തംബർ 24 തിരുസഭ മാതാവ് പരിശുദ്ധ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. പൂർണദണ്ഡ വിമോചന ദിനമാണ് നാളെ. പരിശുദ്ധ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിന്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു…

View original post

गौरैया

दिल अभी भरा नहीं

तुमने बना दिया खिलखिलाती नदी पर एक बांध…..

आँगन में फुदकती गौरैया को पहना दिया
एक मर्यादित कुलवधू का जामा
और चैन की सांस ली
मानो छाती से बड़ा पत्थर हट गया….

बांध कई क्यों न बांधे जाएँ
तटबंध सशक्त हों !
जामा कोई भी पहना दो पर
लीप कर उस आँगन को
रोड़े हटाने होंगे वहाँ से
ताकि लहूलुहान न हो जाएं कदम उसके
जहाँ फुदकती है गौरैया…..

संभावनाओं के असंख्य गवाक्ष खोलने होंगे
जिनसे पोषित हो सुवासित हों स्वप्न उनके…..
बची रहे धरती,नदी और गौरैया …..

शुभा मिश्रा
2.6.21

View original post

तिलिस्म

दिल अभी भरा नहीं

अधिचेतन मन में
पृथ्वी की समस्त ध्वनियाँ अंकित हैं
वैसे ही जैसे तुम्हारा मौन
पिघलता रहता है मेरे मन में
सप्त सुर बनकर ।

सुख अंकित हो जाते हैं ह्रदयगुफ़ा में
और दुख कचोटता रहता है
पीड़ायुक्त मवाद की तरह
शुष्क अश्रु बनकर ।

विहँस उठता है मन
आहट पर मृत्यु के वरण की
उसी तरह जैसे मिट्टी में पड़े बीज
के अंकुरण की सूचना पर पृथ्वी
ध्यानमग्न हो जाती है संतृप्त होकर ।

अंतरिक्ष में विराजे देव
ग्रहण करते हैं मन्त्रपुरित नैवेद्य
आकाश बरसा देता है प्रेम
पृथ्वी समेट लेती है ध्वनियाँ
तिलिस्म क्यों बन जाते हैं सुख दुख बार बार ।

शुभा मिश्रा
21.6.21

View original post

महिला सशक्तिकरण

दिल अभी भरा नहीं

कुछ औरतें दिख जाती हैं
रोज चक्कर लगाती
कचहरी के
बतियाती हुई वकीलों से
अपनी परेशानियों की फ़ाइल ढोती हुई
न्यायधीश के कटघरे में खड़े होकर
अपने आक्रोश,दुख और यातनाओं का
पिटारा खोल देती हैं
उस यंत्रवत चलते न्याय के मंदिर में
अपने दुखों का हल ढूंढती हैं
यंत्रणाओं से झुलसी उनकी देह
नहीं झेल पाती उन धिक्कारती निगाहों को
जिसमें उनके लिए संबोधन
होता है चालबाज का
न्याय की उम्मीद में पथराई आँखें
बरसाने लगती हैं अंगारे
वर्षों तक कचहरी के चौखट पर चक्कर
लगाते कदम उनके उलझ जाते हैं
परिभाषा की खोज में
महिला सशक्तिकरण के …….

शुभा मिश्रा
5.8.2021

View original post

मनुष्य जाति

nileshkumar143

कल्पना कीजिए——–

इस धरती पर मनुष्य जाति से भी विकसित कोई दूसरे ग्रह की जाति हमला कर दे और वो बुद्धि में, बल में, विज्ञान में, तकनीक आदि में आपसे हजार गुना शक्तिशाली हो और आप उनके सामने वैसे ही निरीह और बेबस हो जैसे पशु आपके सामने हैं।

अब वो पूरी मनुष्य जाति को अपने जीभ के स्वाद के लिए वैसे ही काटकर खाने लगे जैसे आप पशुओं को खाते हो।
आपके बच्चों का कोमल मांस उनके रेस्त्रां में ऊंचे दामों पर बिके और आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों को काटा जाए।
उनका स्वयं लिखित संविधान हो और उसमें ये प्रावधान हो कि मनुष्य जाति को भोजन के रूप में खाना उनका मूलभूत अधिकार है क्योंकि वो आपसे अधिक विकसित सभ्यता है और उनके संविधान में आपकी जीवेष्णा के प्रति कोई सहानुभूति न हो जैसे मनुष्य निर्मित संविधान में पशुओं के लिए नही है।

वो इस धरती पर…

View original post 187 more words

Forrest Gump (1994)

osmovies

Winner of three Golden Globe Awards and six Academy Awards including Best Picture, this was shown on TV several times. For this really made Tom Hanks very famous on. Joining him are Sally Field, Gary Sinise, Robin Wright, and Haley Joel Osmont. Based on the book by Winston Groom, and directed by Robert Zemeckis, thank Paramount Pictures for this.

From 1956 to 1981, Forrest Gump (named after a Confederate soldier who was the grand wizard of the Ku Klux Klan) had been a Vietnam War hero, a shrimping boat fisherman, a college football star, a ping pong champion, and a running marathon man, as he got to see the historical events in the 20th century. He even got to meet U.S. presidents Kennedy, LBJ, and Nixon when he was a man. When he was a boy wearing leg braces, he met Elvis Presley. Other historical events he got to see…

View original post 153 more words

Travelling—– as a part of Education…

king kong

Travelling has always been considered a part of education by all thinkers and writers of the world. We can get education and knowledge by two ways, study of books and by means of travelling.

Knowledge gained from book is theoretical and imperfect. It is second hand knowledge. We can get first hand knowledge from our meeting with men and women. The knowledgewhich we get from our acquaintance with things and men can be called fresh and first hand. It has been rightly said by Shakespeare “Home keeping youth have homely wits”. It is our mixing with men and women which bestows on us real knowledge. It is only through travelling that we learn more about the living habits, morals and customs of people than by reading books.

All the great scholars and writers have considered travellingas a partof education. Almost all great scholars from Chaucer…

View original post 397 more words

Education system in Germany…

king kong

The German education system consists ofpre-school, primary, secondary, and tertiary education. Full-time schooling is compulsory at primary and secondary levels for all children aged six to 15. However,German education generally lasts until the age of 18.The quality of German education is world-renowned for a reason.It’s well-organized and designed to be highly accessible to all students allowing them to continue studying up to the university level regardless of a family’s finances. All German states offer the same school systems and education system

Cost To Study In Germany For International Students…

University Charges
Technical University of Munich144 EUR/per year
Ludwig Maximilian University244 EUR/per year
Technical University of Berlin308 EUR/per year
Free University of Berlin354 EUR/per year
University of Heidelberg364 EUR/per year
Humboldt University Berlin620 EUR/per year
Karlsruhe Institute of Technology1500 EUR/per year
RWTH Aachen UniversityNo Tuition Fees for

View original post 574 more words

Education system in UK…

king kong

The education system in the UK is divided in to four main parts, Primary education, Secondary education, further education and higher education.Children in UK have to legally attend primary and secondary which runs from about 5 to 11years. The UK has scooped the first spot in The 2021 best Countries for education, maintaining its rank from last year, according to a study by US News and World Report UK also rank in #5 in the 2021 Best countries ranking, down one spot from last year.

Primary education in UK…

Primary schooling in England accommodates children aged from 5 to 11 years. Children must start full-time school the school term after they become five, although most children actually start school at age four.

Secondary education in UK…

Secondary Education: Secondary education (including what they call high school in UK, sixth form, and “college“) lasts for

View original post 327 more words

Syro Malabar Homily | Elia Sleeva Moosa 2nd Sunday ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ | Mathew 10:34-42

Nelson MCBS

Syro Malabar Homily | Elia Sleeva Moosa 2nd Sunday ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ | Mathew 10:34-42 | Jomit Thunduparambil MCBS

ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം │Syro Malabar Sunday Homily Season of Elia Sleeva Moosa 2nd Sunday │ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ │ Sanathana Divyakarunya Vidyapeetham│Bro. Jomit Thunduparambil MCBS | Salt Official | Mathew 10:34-42

© The official YouTube channel of Sanathana Divyakarunya Vidyapeetham, theological formation center of the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (MCBS).

Website: http://www.sanathanadkv.com

View original post

SUNDAY SERMON MT 10, 34-42

ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശേക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ സംഖ്യ 21, 1-9 സഖറിയാ 10, 8-12 ഗലാ 6, 11-18 മത്തായി 10, 34-42 ഏലിയാ സ്ലീവാ മൂശേക്കാലത്തിലെ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച, മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സുവിശേഷഭാഗമാണ് നമുക്ക് പരിചിന്തനത്തിനായി തിരുസ്സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സുവിശേഷഭാഗത്തെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കി, ക്രിസ്തുവിനെ, അവിടുത്തെ സന്ദേശത്തെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരും, അക്രൈസ്തവരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുള്ളപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈയിടെ Whats App ൽ […]

SUNDAY SERMON MT 10, 34-42

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പറഞ്ഞ മറുപടി

Nelson MCBS

രാജ്ഞിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പറഞ്ഞ മറുപടി !!

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അവധിക്കാലം ചിലവഴിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതും അവരുടെ അന്ത്യദിവസങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതുമായ ബാൽമോറൽ കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്ഞിയുടെ ശരീരം വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്ക്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ആ കാസിലിന് സമീപത്തുള്ള മലനിരകളിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു സംഭവം, പണ്ട് രാജകീയ സുരക്ഷാഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് ഗ്രിഫിൻ പറഞ്ഞത് രാജ്ഞിയുടെ നർമ്മബോധവും അവർ തമാശ എത്ര ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നും വെളിവാക്കുന്നതാണ്.

ബോഡിഗാർഡായ ഗ്രിഫിനൊപ്പം രാജ്ഞി മനോഹരമായ ആ മലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവരോട് സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു. അവർക്കാണെങ്കിൽ അത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് താമസം എന്നുള്ള അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് രാജ്ഞി ‘ലണ്ടൻ’ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. സ്ക്കോട്ട്ലാൻഡിൽ മലകൾക്കപ്പുറത്ത് തനിക്കൊരു അവധിക്കാലവസതി ഉണ്ടെന്നും ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ 80ൽപരം വർഷങ്ങളായി താൻ എല്ലാ അവധിക്കാലത്തും അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ടെന്നും രാജ്ഞി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അബെദീൻഷെയറിലുള്ള ബാൽമോറൽ എന്ന രാജകീയവസതിയെക്കുറിച്ചാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്ന് രാജ്ഞി വ്യക്തമാക്കിയില്ല.പക്ഷേ, രാജകുടുംബത്തിന്റെ ആ വസതി ഈ മലനിരകൾക്ക് സമീപത്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ‘എപ്പോഴെങ്കിലും രാജ്ഞിയെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?’ എന്നതായിരുന്നു! ഒട്ടും വൈകാതെ രാജ്ഞി വെച്ചുകാച്ചിയത് “ഞാൻ കാണാറില്ല, ഈ വിരുതൻ കാണാറുണ്ട് രാജ്ഞിയെ” എന്നായിരുന്നു. രാജ്ഞിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികാഘോഷവേളയിൽ സ്കൈ ന്യൂസിലാണ് ഗ്രിഫിൻ ഇത് ഓർത്തുപറഞ്ഞത്.

അപ്പോൾ അവരുടെ ചോദ്യം ബോഡിഗാർഡിനോടായി, ‘രാജ്ഞി ആളെങ്ങനെയാണ്?’ ഏറെക്കാലം രാജ്ഞിയുടെ സുരക്ഷാഉദ്യോഗസ്ഥനായായിരുന്ന…

View original post 118 more words