നിഴല്‍ (Malayalam Poem – Nizhal)

നിഴല്‍

(Malayalam Poem – Nizhal)

ഗുരു …

ശിഷ്യന്‍ …

മരം …

തണല്‍ …

ധ്യാനം …

ഇതുമാറിയതോര്‍ക്കണം!

ഗുരുവിനെ കൊന്നു .

ശിഷ്യനെ നാടുകടത്തി .

മരം മുറിച്ചുവിറ്റു.

പിന്നെ സൂര്യന്‍ അസ്തമിചിട്ടില്ല!

അടച്ചുവച്ച സുവിശേഷം –

തുറക്കാന്‍

ആരോ

നടന്നു വരുന്നുണ്ട് .

ദേ …

നിന്റെ നിഴല്‍ …

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്.

കുള്ളന്റെ കര്‍ത്താവ് (Malayalam Poem – Kullante Karthavu)

കുള്ളന്റെ കര്‍ത്താവ്

(Malayalam Poem – Kullante Karthavu)

മുമ്പേ ഓടിയ കുള്ളന്‍ മരച്ചില്ലയില്‍!

ഗുരുവിനെ കാണണം.

ഒന്നു കണ്ടാല്‍ മതി.

വിസ്മയം പൂണ്ടവന്‍ നോക്കി,

ഒഴുകുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ തമ്പുരാന്‍.

മരച്ചുവട്ടില്‍ നാഥന്‍.

വിളി!

വിളികേട്ടതും,

മനം തെളിഞ്ഞതും,

മരമിറങ്ങിയതും മായയല്ല!

സത്യം.

ചുങ്കo പിരിച്ചവന്റെയുള്ളില്‍-

ശുന്യനാകനൊരുള്‍വിളി…

പാതി സ്വത്തിനി അന്യര്‍ക്ക്.

പിരിച്ചെടുത്തതിരട്ടിയായി-

തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന പ്രതിഞ്ജയും .

ഗുരുവിന് പുഞ്ചിരി.

സ്വര്‍ഗ്ഗം നോക്കിയിട്ടവന്‍ പറഞ്ഞു –

“ഹൃദയം  ഭവനമല്ലോ….

അതിന്നു രക്ഷപെട്ടിരിക്കുന്നു”

നഷ്ട്ടങ്ങളുടെ രക്ഷ …

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്

ബിബിന്‍ ജോസ് ഏഴുപ്ലാക്കല്‍ എം. സി. ബി. എസ്.