അഗ്നിചിറകുകൾ

അഗ്നിചിറകുകൾ

Search PDF Books

E-Books

ഏതെങ്കലും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ pdf കോപ്പി താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ?

താങ്കളുടെ ബ്രൗസറിൽ
http://www.pdfdrive.net എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
എണ്ണമറ്റ പുസ്തക ശേഖരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇഷ്ട പുസ്തകങ്ങൾ പരിധിയിയില്ലാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു സ്വന്തമാക്കാം.

രചയിതാവിന്റെ പേരോ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയതു വേണം തിരയാൻ. ഇപ്പോൾ 274376478 പുസ്തകങ്ങൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. ഓരോ മിനുട്ടിലും 50 പുസ്തകങ്ങൾ പുതുതായി ചേർക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു സൗജന്യമായി സ്വന്തമാക്കാം.

ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക. വായനയിലും അറിവു തേടുന്നതിലും താൽപ്പര്യമുള്ള കൂടുൽപേരിൽ ഈ സന്ദേശമെത്തട്ടെ.

വിദ്യാഭ്യസ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില വെബ് സൈറ്റുകൾ

http://www.khanacademy.org
http://www.academicearths.org
http://www.coursera.com
http://www.edx.org
http://www.open2study.com
http://www.academicjournals.org
codeacademy.org
youtube.com/education

പുസ്തക സൈറ്റുകൾ
http://www.bookboon.com
http://ebookee.org
http://sharebookfree.com
http://m.freebooks.com
http://www.obooko.com
http://www.manybooks.net
http://www.epubbud.com
http://www.bookyards.com
http://www.getfreeebooks.com
http://freecomputerbooks.com
http://www.essays.se
http://www.sparknotes.com
http://www.pink.monkey.com

ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായി
http://www.ocwconsortium.org/
http://www.ocwconsortium.org/en/courses/ocwsites
http://ocw.tufts.edu -Tuft University
http://ocw.upm.es -Univesidad Politechnica, Madrid
http://www.open.edu/openlearn/
http://ocw.usu.edu/ -Utah State University
http://open.umich.edu/ -University of Michigan
http://ocw.nd.edu/ -Nore Dame University

സംശയ നിവാരണം
http://www.ehow.com
http://www.whatis.com
http://www.howstuffwork.com
http://www.webopedia.com
http://www.plagtracker.com
http://www.answers.com

തിരയേണ്ട സൈറ്റുകൾ
■ About.com (www.about.com)
■ AllTheWeb (www.alltheweb.com)
■ AltaVista (www.altavista.com)
■ Ask Jeeves! (www.askjeeves.com)
■ Excite (www.excite.com)
■ HotBot (www.hotbot.com)
■ LookSmart (www.looksmart.com)
■ Lycos (www.lycos.com)
■ Open Directory (www.dmoz.org)
■ Google (www.google.com)
■ Mamma (www.mamma.com)
■ Webcrawler (www.webcrawler.com)
■ Aol (www.aol.com)
■ Dogpile (www.dogpile.com)
■ 10pht (www.10pht.com)

വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചറിയാൻ
■ AnyWho (www.anywho.com)
■ InfoSpace (www.infospace.com)
■ Switchboard (www.switchboard.com)
■ WhitePages.com (www.whitepages.com)
■ WhoWhere (www.whowhere.lycos.com)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്ക്
■ ABC News (www.abcnews.com)
■ CBS News (www.cbsnews.com)
■ CNN (www.cnn.com)
■ Fox News (www.foxnews.com)
■ MSNBC (www.msnbc.com)
■ New York Times (www.nytimes.com)
■ USA Today (www.usatoday.com)

കായിക രംഗത്തെ വാർത്തകളും സ്കോറുകളും
■ CBS SportsLine (www.sportsline.com)
■ CNN/Sports Illustrated (sportsillustrated.cnn.com)
■ ESPN.com (espn.go.com)
■ FOXSports (foxsports.lycos.com)
■ NBC Sports (www.nbcsports.com)
■ The Sporting News (www.sportingnews.com)

ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങൾക്ക്
■ healthAtoZ.com (www.healthatoz.com)
■ kidsDoctor (www.kidsdoctor.com)
■ MedExplorer (www.medexplorer.com)
■ MedicineNet (www.medicinenet.com)
■ National Library of Medicine
(www.nlm.nih.gov)
■ Planet Wellness (www.planetwellness.com)
■ WebMD Health (my.webmd.com)

Deivakarunyam, Therukattil

Deivakarunyam CoverDeivakarunyam  Back

Book by

Dr Gerge Therukattil MCBS (+91 9495 04 6051)

Email: geotheroo@gmail.com

Translated by

Fr Joy Chencheril MCBS (+393246906235)

Email: joytcs@hotmail.com

Book Releasing

The releasing of a book named “Deiva Kaarunnyam” (translated by Rev Fr Joy Chencheril) Malayalam translation of the English Book “Gripped by God’s Mercy” on 1st July at 10.30 am at the Archbishop’s House Ernakulam by Cardinal George Alencherry.

Karunyathinte Mukham