എന്തോ… എനിക്കറിയില്ല!

Nelson MCBS

ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണ വളർച്ചയെത്താറായ നാളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മറ്റേ കുഞ്ഞിനോടു ചോദിച്ചു: “നീ പ്രസവാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ?”

മറ്റേ കുഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞു:

“തീർച്ചയായും, പ്രസവത്തോടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനായി നമ്മെ ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതിന് ആയിരിക്കാം നാമിപ്പോൾ ഇവിടെ, ഈ ഗർഭ പാത്രത്തിൽ കഴിയുന്നത്‌.”

വിഡ്ഢിത്തം! ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തം! പ്രസവശേഷം ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ജീവിതം?”

“എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വെളിച്ചം നാം ഇനി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ ഈ പിഞ്ചു കാലുകൾ കൊണ്ട് നാം അവിടെ നടക്കും; വായകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കും”.

“ഇത് വെറും അസംബന്ധമാണ്. ഈ കാലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുക സാധ്യമല്ല; മാത്രമല്ല വായ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധ്യമല്ല. വെറും വിഡ്ഢിത്തം! പൊക്കിൾകൊടിയാണ് നമുക്ക് പോഷകാഹാരം തരുന്നത്. നിനക്കറിയുമോ, പ്രസവത്തോടെ പൊക്കിൾകൊടി മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടും; അതോടെ തീർന്നു ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് പ്രസവത്തോടെ ജീവിതവും തീർന്നു. പൊക്കിൾകൊടി യാവട്ടെ വളരെ ചെറുതുമാണ്”.

“പ്രസവത്തിനു ശേഷം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആണ് എന്റെ ധാരണ. ഈ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരിക്കും ആ ജീവിതം”.

“പ്രസവിച്ചു പോയവർ ആരും ഇന്നുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം പ്രസവം ആണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളത് ഇരുട്ടും ആകുലതയും മാത്രം. അത് നമ്മെ ഒന്നിനും സഹായിക്കുകയും ഇല്ല”.

“എന്തോ… എനിക്കറിയില്ല… പക്ഷേ എനിക്ക്…

View original post 104 more words

Heart Attack Desert

Cream Cheese and Cherries All sweetness and tart Melts in my mouth A delectable work of art * Each year she asks When my birthday rolls around What shall I make you A chocolate or a pound * No cake No candles Just Cherry Delight It’s all I ever want I’ll eat it every night […]

Heart Attack Desert

अंतहीन / Endless

कभी स्याही खत्म हो जाती थीअब उँगलियाँ थक जाती हैंपर दास्ताने-मुहब्बत इतनी लंबी हैंकि कभी खत्म ही नहीं होती… 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 Once the ink used to run outnow the fingers get tiredbut my love story is so longthat it never comes to an end… –Kaushal Kishore

अंतहीन / Endless

hedgehogs in the fog

blue sky, yellow grain winter’s leaving ukraine again a ploughman’s cycle without end i say life for all & the death of kings god’s got his tombstones all in a row dominoes waiting for the drop it’s all i can do not to cry a river here in the dark breath is adjourned i’m checking […]

hedgehogs in the fog

Friday Fictioneers in 100 Words

Write a story 100 words or less based on the photo prompt. Not so easy as you think. I am hoping it will hone my literary fiction skills, which are poor at best. So here is my first contribution. He seemed so kind. Like he was the one. The rose, a spontaneous gift, accompanied by […]

Friday Fictioneers in 100 Words

Advantages of Writing Short Stories

Hey, SE Readers. Joan with you today. This post is short and sweet. (Pun intended.) Let’s talk about short stories. A collection of shorts. (Wait, those are dachshunds.) There are advantages to writing shorter pieces of fiction. Not only does the writing process take less time, but many readers these days have shorter attention spans. […]

Advantages of Writing Short Stories

അലക്ഷ്യൻ

Adobe of soul

വിരസമായ പകലുകൾക്ക് ശേഷം

അയാൾ മുന്നോട്ടു നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു

നീണ്ട നിൽക്കുന്ന റയിൽപാതകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ആണ് യാത്ര അവ അയാളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി

ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരേം പോലെ അവയും പരിഹസിക്കുകയാണെന്നു ആശ്വസിച്ചു

ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി കൂടി വരുന്നതുപോലെ

അയാൾ യാത്രയുടെ വേഗത കുറച്ചു

കണ്ണെത്താദൂരത്തോളം പാതകൾ ഇങ്ങനെ കിടപ്പു

ഒരിക്കലും ഒന്നാവില്ലാത്ത എന്ന സത്യം അവ മനസ്സിലാക്കിക്കാണും

“പ്രഭാതം മുതൽ സായാഹ്നം വരെ എത്ര പേരാണ് നമ്മടെ ജീവിത്തിലൂടെ ഓര്മയായിപോകുന്നത്

ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തു ഞാൻ നേടി….. പിന്നെത്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ?”

ഇരുട്ടിൽ നിന്നു ആരോ മറുപടി പറയുന്നത് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി

“ഞാൻ ആർക്കും ഒന്നും നേടി കൊടുക്കില്ല നിനക്ക് കഴിവുണ്ടായർന്നുവെങ്കിൽ നീ ഈ കാലത്തിനിടയിൽ നേടിയെടുത്തേനെ…😏”

അതേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം

ആലോചിച്ചിരിക്കവേ റയിൽ പാലങ്ങളിൽ തൻറെ ശരീരം ചിതറി കിടക്കുന്നത് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു

View original post

UBUNTU 😊

Adobe of soul

UBUNTU ….?

Ubuntu is a very nice story from africa

the motivation behind the Ubuntu culture in Africa

An Anthropologist proposed a game to the african tribal children 😊

He placed a basket of sweets near a tree and make the children stand 100 meters away

Then announced that whoever reaches first would get all the sweets in the basket when he said ready steady go…

do you know what these children did …?

They all held each other’s hands ran together towards the tree 🏃 divided the sweets equally among themselves ate the sweets and enjoyed it

when the Anthplgst asked them why they did so

They answered ………. “Ubuntu ”

which meant “How can one be happy when the others are sad …?”

💐UBUNTU 💐

IAM BECAUSE WE ARE

A strong message for all generations

#spread love

#happyonam

© a l k

View original post

RAIDER – BEHIND THE SCENES

Adobe of soul

Series : dark 2017-2020

  • Dark Season 1 Episode 1
  • Dark Season 1 Episode 3
  • Dark Season 1 Episode 10

Raiderwas a brand of chocolate bar by Mars distributed in Northern Europe. It was introduced in West Germany and Austria in 1976 and sold under that name until 1991, when it was renamedTwixin line with the brand name used elsewhere in the world.

Mads Nielsenloved the chocolate.Jana Nielsenfound a Raider wrapper in the forest in 2019 and suspected it had something to do with Mads’ disappearance.Helge Doppleralso enjoyed it, and ate a chocolate bar earlier on the same day he kidnapped Mads.

Mikkel Nielsensees a television ad for Raider through the window of the Nielsen home, after traveling to 1986 MagnusandFranziskaare watching television at theNielsen family homehome when a Raider commercial comes on whenThe Strangeractivates theapparatusin thecaves. Raider (pronunciation likeriderin German) was a top-selling chocolate bar…

View original post 115 more words

ഒളിച്ചോട്ടം

Adobe of soul

ഭൂമിയിൽ ചന്ദ്ര-സൂര്യന്മാർ മാറിമാറി ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനാണ് അഘോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ വെളിച്ചം തേടുന്നവരെയും, കാണുന്നവരെയും അപമാനിച്ചും നശിപ്പിച്ചും മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു…..

എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .😊 ഞാൻ

കുറെ നാളായി ബ്ലോഗിൽ ഒകെ എത്തിനോക്കിയിട്

സമയമില്ല…

ശരിക്കും അതു തന്നെ ആണോ പ്രശനം

പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് “രാത്രി ഉള്ളടത്തോളം കാലം സമയമില്ല എന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ” എന്നു ഏറെക്കുറെ ശരിയായിരിക്കാം

ഒരു തരം ഒളിച്ചോട്ടമാണ് എല്ലാം…

“ഭൂമിയുടെ അഗാധ ഗർത്തതിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക,
ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന ഗർത്തത്തിലേക്ക്,
കാഴ്ചയോ സ്പർശമോ പിന്തുടരാത്ത ഇരുണ്ട ഗർത്തത്തിലേക്ക്,
പൂർണ്ണമായ ശൂന്യതയിലേക്ക്, എവിടേയാണോ നിഴലിന്റെ വിരലുകൾ എന്നെ പിന്തുടരാത്തത്
അവിടേക്കെന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക.. (നെരൂദ)”

എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ എഴുതാൻ പറ്റും

ചുറ്റുമുള്ളരെ ഒന്നു നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി ഒളിച്ഇട്ടു എന്തു കാര്യം

Happiness will never come to those

who don’t appreciate what they already have 🙃

View original post

My Gadget Stories 😊 സഹയാത്രികൻ

Adobe of soul

മാറിവരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവയാണ് മൊബൈൽ ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും

എന്റെ സഹയാത്രികൻ എന്നു ഞാൻ കരുതുന്ന എന്റെ fitness band ആയ miband3 കുറിച്ചു …

MI BAND3

xioami എന്നൊക്കെ പണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലവരും മുഖം ചുളിച്ച കാലം എനിക്കോര്മയുണ്ട

“അതേതോ ചൈന പ്രോഡക്ട് അല്ലെ..?

അയ്യേ പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് ആഹാ പറയിപ്പിക്കാൻ അധിക നാള് വേണ്ടിവന്നില്ല

അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയ ഒന്നാണ് മൈബാൻഡ്3

6 മാസമായി ഇതെന്റെ കയ്യിൽ തിരക്കുപിടിച്ച യാത്രകൾ കിടയിലും ഓഫീസിലായാലും എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണും 😊

Mi band 4 അടുത്ത ആഴ്ച കയ്യിൽ വരാൻ ഇരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചു പറയുന്നേ..?

അറിയില്ല

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു ഫിട്നെസ് ബാൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്ക്ന്നു എങ്കിൽ

MiBand3 is perfect

to buy 😊

Flipcart

Spec

0.78-inch OLED touchscreen display, below which sits a circular capacitive touch panel used for navigating through menus. I’m quite fond of this little touch panel; it lets you interact by tapping and holding, and provides a little haptic vibration, too.
The Mi Band 3’s silicone strap is very basic but the material isn’t the sort that attracts dirt and…

View original post 265 more words